Faurboegnens Folkedanserforening

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter i FF

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter i Faurboegnens Folkedansere

Ansvarlig for databeskyttelse i Faurboegnens Folkedansere
Formand og kasserer

Formål med behandlig af data
Almen medlems-kommunikation

Indkaldelse til medlemsmøder, events og generalforsamling
Kontingentbetaling til foreningen og til Folkedans Danmark
Søge tilskud fra kommunen
Udbetale lønninger og godtgørelser
Skatteindbetning
Indhentelse af børneattest

Vi behandler følgende oplysninger
Navn, mailadresse, telefonnummer, postadresse

(oplysninger minus CPR-nummer opbevares i medlemssystemet)
Fødselsddag (folkedanseren.dk)
CPR-nummer (databehandleraftale på vej)

Vi behandler oplysninger om følgende
Medlemmer (ovennævnte oplysninger minus CPR)
Instruktører, ledere, spillemænd (alle ovennævnte oplysninger)
Bestyrelsesmedlemmer (alle ovennævnte oplysninger minus CPR)

Vi videregiver oplysninger som følger
Navn, mailadresse, telefonnummer, postadresse samt fødselsdag (videregives til Folkedans Danmark)
Ovennævnte + CPR-nummer (videregives til SKAT ved udbetalinger)
Ovennævnte + CPR-nummer (videregives til kommunen ved ansøgning om tilskud)
Ovennævnte + CPR-nummer (videregives til politiet ved indhentning af børneattester)
Børneattester med anmærkning (videregives til formanden for Folkedans Danmark)

Sletning af personoplysninger
Ovennævnte medlemsoplysninger (opbevares i op til 3 år)

Oplysninger om ulønnede ledere, instruktører og spillemænd, der er ophørt med aktiviteten (opbevares i op til 1 år)
Oplysninger om lønnede ledere, instruktører og spillemænd, der er ophørt med aktiviteten (opbevares i op til 5 år efter arbejdets ophør)
Børneattestoplysninger (opbevares sålænge personen fungerer i sit virke)


Opbevaring af personoplysninger
Alle medlemsoplysninger samt alle oplysninger om bestyrelsesmedlemmer, ledere, instruktører og spillemænd (opbevares på USB-stik som er låst inde og opbevares af kasseren)


Reaktion på brud på datasikkerheden
USB-stik  (skulle dette blive stjålet eller på anden måde blive kompromitteret, kontakter vi straks Folkedans Danmark og drøfter eventuel anmeldelse til politiet eller datatilsynet)